XML

XML (eXtensible Markup Language) er et tekstbaseret format til struktureret lagring og udveksling af data. Det bruger tags til at definere elementer og hierarki og er udbredt inden for webudvikling og dataudveksling mellem systemer.

Hvad er XML?

XML står for “eXtensible Markup Language” (udvidelig mærkesprog) og er en standardiseret markeringssprog, der bruges til at strukturere og lagre data i en hierarkisk form. XML blev designet med det formål at være en platformuafhængig metode til at dele strukturerede data mellem forskellige systemer og applikationer.

XML er baseret på et sæt regler og syntaks, der definerer, hvordan data skal repræsenteres og organiseres. Det bruger tags eller mærker til at definere starten og slutningen af elementer i dokumentet, og det tillader brug af attributter for at give yderligere information om hvert element. Dette gør det muligt at skabe en klar og fleksibel struktur, der kan tilpasses til specifikke behov.

XML er et tekstbaseret format, hvilket betyder, at det kan læses og redigeres af både mennesker og maskiner. Det har en bred anvendelse inden for webudvikling, datatransmission og datalagring. XML bruges ofte til at strukturere og udveksle data mellem forskellige systemer og applikationer, f.eks. i webtjenester, konfigurationsfiler, dataudvekslingsformater og dokumentmarkering.

Et eksempel på XML-syntax kan se sådan ud:

xml

Copy code

<person>

  <navn>John Doe</navn>

  <alder>30</alder>

  <email>john.doe@example.com</email>

</person>

I dette eksempel repræsenterer XML-dokumentet oplysninger om en person med felterne navn, alder og email. XML’s fleksible struktur og brede understøttelse gør det til et populært valg til datadeling og dataudveksling mellem forskellige applikationer og platforme.