SIEM - Security Information and Event Management

SIEM er en sikkerhedsløsning, der overvåger og analyserer logfiler og begivenheder for at identificere mistænkelig aktivitet.

Hvad er SIEM - Security Information and Event Management

Security Information and Event Management (SIEM) er en type softwareløsning, som virksomheder anvender til at indsamle, samle og analysere sikkerhedsrelaterede data fra forskellige kilder såsom netværksenheder, servere og sikkerhedsenheder.

Formålet med en SIEM-løsning er at give organisationen bedre muligheder for at opdage og reagere på sikkerhedshændelser og trusler i realtid. Ved at overvåge og analysere logfiler, alarmmeddelelser og andre typer af sikkerhedsdata kan en SIEM-løsning hjælpe organisationen med at identificere sikkerhedsproblemer og tage passende forholdsregler for at beskytte sine systemer og data.
Et eksempel på en SIEM løsning kunne være Microsoft Sentinel som er en cloud-baseret sikkerhedstjeneste fra, der giver en centraliseret platform til overvågning, detektion og reaktion på sikkerhedshændelser i realtid på tværs af hele organisationen.

Det fungerer som en SIEM-tjeneste (Security Information and Event Management), der samler og analyserer sikkerhedslogfiler og -data fra forskellige kilder, såsom netværksudstyr, servere og applikationer.

Microsoft Sentinel bruger maskinlæring og andre avancerede analyseværktøjer til at identificere potentielle trusler og beskytte mod cyberangreb. Tjenesten giver også en bred vifte af automatiserings- og integrationsmuligheder, der gør det nemt at integrere med andre tredjeparts sikkerhedsværktøjer og applikationer.

Microsoft Sentinel integrerer også med andre Microsoft-tjenester, som f.eks. Microsoft Defender for Endpoint, Microsoft Cloud App Security og Office 365 Advanced Threat Protection, for at give en komplet sikkerhedsplatform. Det giver organisationer mulighed for at identificere og reagere på sikkerhedshændelser hurtigt og effektivt, og derved minimere risikoen for datatab, driftsafbrydelser og andre negative konsekvenser af sikkerhedsbrud.