IT Compliance

shutterstock_2147431633 (1)

Hvad betyder IT-Compliance?

Vores elektroniske apparater lagrer hver dag enorme mængder af data og information om os. IT-compliance er en samlet betegnelse for beskyttelsen af disse data. IT-Compliance er således viden om, hvordan data anskaffes, lagres, dets tilgængelig såvel som hvordan vi deler data internt og eksternt.

Hvorfor er det vigtigt at være IT-Compliant?

I takt med at vi deler information i stigende grad, er det blevet endnu vigtigere at beskytte dataene end hidtil. Hvis ens virksomheds data kommer i de forkerte hænder, kan det nemlig få alvorlige konsekvenser. På trods af at alle databrud ikke er ulovlige, kan de stadig være med til at skade offentlig tiltro til den pågældende virksomhed. Dette kan blandt andet føre til store økonomiske tab.

I forlængelse af dette handler IT-compliance om at håndtere din virksomheds informationer på en sikker måde. Med IT-compliance bliver din virksomheds data behandlet i overensstemmelse med gældende regler, regulereringer og anbefalinger. På den måde er du sikret, at data bliver indsamlet på en lovlig måde, og at informationerne ikke bliver lagret i længere tid end tilladt.

6 gode tips til øget IT-sikkerhed

Som regler og reguleringer inden for området ændrer sig, kan IT-sikkerhed virke som en labyrint at finde rundt i for de fleste. Med disse gode råd er du sikker på, at du ikke bryder reglerne, og så er du samtidig sikret mod angreb på din virksomheds IT.

 • Sørg for at beskytte dine data

  Du beskytter dine data bedst muligt ved hjælp af kryptering. Det er også en god idé at have en backup offline, som er sikret imod angreb.

 • Følg den anbefalede praksis

  Det er vigtigt, at I sørger for at følge den bedste praksis for administration af adgangskoder. Undgå desuden at diverse brugere har administrative rettigheder på deres computer.

 • Brug to-faktor-autentifikation

  På den måde har du og dine medarbejdere ekstra sikkerhed, der beskytter mod fremtidige angreb.

 • Sikker opbevaring

  Det er essentielt at opbevare personfølsomme oplysninger et sikkert sted for at undgå at informationerne kommer i de forkerte hænder. Begræns derfor også adgangen til fortrolige mapper og filer.

 • Klæd dine medarbejdere godt på

  Hvis I skal modstå angreb og lovbrud, er det fordelagtigt at alle i virksomheden har viden om IT-sikkerhed og overholdelse af reglerne.

Naturligvis kan man aldrig vide sig helt sikker, men hvis man foretager disse foranstaltninger, er man forbedret på lidt af hvert. Hvis man ønsker at sikre sin virksomheds data yderligere, er det en god idé at teste IT-sikkerheden jævnligt. På den måde er I sikre på, at jeres IT-systemer er effektive og modstandsdygtige.

Kontakt IT Confidence, hvis I skal højne jeres IT-sikkerhed

Hvis din virksomhed tidligere har været udsat for angreb, eller I ønsker at sikre jeres virksomhed mere, kan I kontakte IT Confidence. Med deres mange års erfaring er IT Confidence specialister i at sikre og opstille IT-systemer, der kan modstå ethvert angreb.