IT Sikkerhedstest

IT sikkerhedstest hos IT Confidence

Truslen fra cyberspionage, cyberangreb og cyberkriminalitet har over de seneste år været utroligt høj, og den kommer kun til at stige i takt med udbredelsen af AI og nye teknologier.

På samme tid er værdien af intellektuelle ejendomme og data i virksomheder også stigende.

Er din virksomhed klædt på til et Cyberangreb? – Kan i garantere jeres datasikkerhed for jeres kunder og stakeholders? – Test din IT sikkerhed hos IT Confidence.

Hvad er en IT Sikkerhedstest?

En IT-sikkerhedstest er en proces, hvor man evaluerer og tester sikkerheden på tværs af jeres IT-infrastruktur. Formålet med sådanne tests er at identificere sårbarheder, trusler eller svagheder i systemet for at kunne tage de nødvendige skridt til at beskytte det mod potentielle angreb eller uautoriseret adgang.

Hvad indebærer en IT Sikkerhedstest hos IT Confidence?

Med en sikkerheds gennemgang af din IT-Infrastruktur og Microsoft 365 miljø vi et overblik over det nuværende IT-sikkerhedsniveau, samt en række anbefalinger til, hvad der bør ændres for at højne IT-sikkerhed i organisationen.

Vi tager udgangspunkt i din organisations IT-sikkerhedsniveau:

Via en sikkerhedsgennemgang skabes der et overblik over den nuværende IT-sikkerhedssituation, som foregår i tæt sparring mellem dig som kunde og konsulenten fra IT Confidence. Grundlaget for dette er, at der kan defineres og besluttes, hvilket fremtidigt IT-sikkerhedsniveau der ønskes opnået, og hvilke indsatsområder, der skal fokuseres på for fortsat at sikre et højt niveau.

Hos IT Confidence er vi specialister I din IT-infrastruktur (netværk, firewall, wi-fi, pc, mobile enheder, servere mm.) samt at konfigurere din Microsoft 365 efter best practice via anbefalinger fra Microsoft samt vores lange erfaring med løsningerne.

IT Sikkerhedstjek hos IT Confidence

Hvad kan du forvente som kunde - Hvad tester vi?

Ud fra gennemgangen udarbejder vi et dokument med anbefalinger. Her læner vi os op af CIS20-standarden, som er et globalt rammeværktøj for IT-sikkerhed.

Indholdet bliver udformet ved hjælp af interview med den hos din virksomhed der har det daglige IT-ansvar eller administrative ansvar. Ligeledes udføres en visuel gennemgang af IT-Infrastruktur og systemer. 

Sammenholdt med dette placerer vi en FortiGate boks der i ca. 14 dage analyserer trafikken på jeres netværk, mod internettet, mellem PCér og anden infrastruktur, samt undersøger for virus og malware.

Undervejs i dokumentet vægtes observationer og anbefalinger ud fra en risiko skala anbefalet af CIS20

Eksempel på nogle af de aspekter, som vil blive undersøgt i gennemgangen, er bl.a.:

  • Inventory & asset management – hvad kan vi se der er installeret på netværket
  • Logs, fra sikkerheds scanning med Fortigate
  • Wifi og netværk, er netværket sikret korrekt, er det segmenteret i VLAN´s
  • Microsoft 365, er det implementeret efter bedste anbefaleringer, f.eks. 2-factor
  • Klient PC, fungerer antivirus og firewall, er browser sikker, er dine PCér opdateret?
  • Backup og restore, findes der backup af infrastruktur, er den beskyttet og M365
  • Sporbarhed og datasikkerhed, er der en politik for brug af USB-nøgler
  • Administrative adgange og password politikker
  • Penetration test af virksomhedens firewall ude fra.

Efter IT Sikkerhedstesten:

Efter analysen udarbejdes en omfattende og letforståelig rapport, hvor konsulenten belyser forbedringspunkter og samtidig prioriterer disse – alt efter hvor kritiske de er for virksomheden. Der opstilles løsningsforslag – det kunne f.eks. være, hvordan man bør håndtere de enkelte enheder, eller hvordan man beskytter e-mail og browsere mest optimalt. Hvis du ønsker en gennemgang af et eksempel op et dokument og eksempler på typiske anbefaleringer ud fra vores erfaring, vil vi gerne gennemgå dette på et møde inden du beslutter dig for at igangsætte.

Håndslag efter IT Sikkerhedstest

Hvor længe tager en Sikkerhedsgennemgang?

Det tager 1-2 dage at gennemgå infrastrukturen samt indsamle oplysninger via dialog og visuel analyse. Efter 14 dage hvor FortiGate boksen har analyseret infrastrukturen bruges der 1 dag på at analysere, udarbejde dokumentet samt gennemgå det med dig som kunde.

Hvor meget koster en sikkerhedsgennemgang?

Prisen for gennemgangen og dokument er 20.000 kr. + moms

Kontakt os for en snak om din IT-sikkerhed