Stemmer opkøbs- og konsolideringsbølgen af danske IT-virksomheder overens med udviklingen i dansk virksomhedskultur?

De sidste 4-5 år har der været et massivt opkøb af en lang række små og mellemstore IT-virksomheder i Danmark. Passer denne udvikling til den danske virksomhedskultur?
konsolidering

De sidste 4-5 år har der været et massivt opkøb af en lang række små og mellemstore IT-virksomheder i Danmark.  En udvalgt skare af IT-virksomheder er gået i alliance med investeringsfirmaer og er gået i gang med opkøb, på samme måde som vi har set udviklingen i Sverige, Tyskland og Holland over de sidste 10 år.

Sammenlægning af virksomheder har altid været svær en størrelse og stiller store krav til M&A for de firmaer der gør forsøget, men passer denne udvikling til den danske virksomhedskultur?

Den almene danske virksomhedskultur er baseret på nogle ganske få store internationale spillere og så en meget stor gruppe af SMB-virksomheder og startups. Flertallet af virksomhederne har indtil for få år siden været serviceret af en række af IT Service virksomheder med stor fokus på agilitet, nærvær og service, der var hele grundlaget for IT Service virksomhedernes eksistens. Via naturlig selektion og udvikling har der tillige ofte været optimeret, så kunde og leverandør har haft en matchende størrelse.

Med den igangværende konsolideringsbølge og opkøb har dette billede haft et hurtigt skifte for mange af SMB og startups i Danmark. De er måske pludseligt endt i kontraktlige forhold og binding med en ny leverandør efter et opkøb, hvor de efter en ofte mangeårig, møjsommelig relations opbygning til IT Service leverandøren ser sig selv sat i en ny rolle, med et ”nyt hold” og ser at deres virksomhed skal forholde sig til en ny IT leverancemodel.

Det er ikke nogen nyhed, at der foretages opkøb og sammenlægninger. Det skete også op til finanskrisen i 2008 – det vil altid forekomme – specielt i opgangstider. Forskellen er blot, at med den meget udbyggede – unikke infrastruktur som Danmark – i Europa – kun deler med Holland, så fylder IT service mere hos en stor del af de danske SMB-virksomheder end sammenlignet med f.eks. Tyskland og der er stor kulturel forskel på Danmark og Tyskland /Sverige

Da vi kun har meget få råstoffer at sælge i Danmark, har vi vores viden, agilitet og opfindsomhed at byde ind med og det stiller store krav til forbindelsen til den IT Service leverandør, som SMB & startups virksomhederne vælger at matche op med.       

Mit postulat er, at de fleste SMB virksomheder i Danmark, med baggrund i den virksomhedskultur vi har opbygget gennem de sidste 100år ikke fungerer med udviklingen hen mod få, store IT Service leverandører.

Den danske virksomhedskultur har fortsat brug for agile, matchende IT Servicepartnere, selv i 2020.

Oveni sidder vi nu i en tid, hvor alle skal finde benene igen efter Covid19 krisen. Her er der brug for soliditet, agilitet, nærhed og forståelse fra dygtige, matchende IT-service virksomheder, der kan hjælpe SMB og startups virksomhederne i Danmark med at komme igennem krisen – uden at virksomhederne hænger fast i dyndet af stive kontrakter og bindinger fra en ikke matchende IT Service Leverandør.