Compliance

Compliance handler om at overholde af relevante love, standarder og retningslinjer, f.eks. GDPR, ISO 27001 eller HIPAA

Hvad er Compliance

Compliance er en tilstand, hvor en organisation overholder forskellige love, regler, standarder og retningslinjer, der er fastlagt af myndigheder, brancheforeninger eller andre organisationer. Det kan omfatte overholdelse af regler om databeskyttelse, finansiel rapportering, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø, og mange andre områder.

For virksomheder er compliance en vigtig del af risikostyring, da manglende overholdelse kan medføre alvorlige konsekvenser, herunder bøder, sagsanlæg, omdømmetab og tab af kunder. Compliance indebærer også en bevidsthed om de risici, der er forbundet med organisationens aktiviteter, og at man træffer foranstaltninger for at undgå eller mindske disse risici.

For at opretholde compliance skal organisationer ofte implementere specifikke politikker, procedurer og kontrolmekanismer og uddanne medarbejderne omkring de relevante regler og retningslinjer. Desuden kan det være nødvendigt at dokumentere overholdelse af forskellige krav og rapportere regelmæssigt til myndigheder eller andre interessenter.