Data warehouse

Et Data Warehouse er en stor central database, der lagrer data samlet fra forskellige kilder i en organisation.

Hvad er et Data Warehouse?

Forestil dig et gigantisk lager (eller “warehouse”) fuld af data. I stedet for fysiske varer på hylder, opbevarer dette lager digitale data fra forskellige dele af en virksomhed. Data Warehouse er designet til at håndtere store mængder data og gøre det lettere at hente og analysere disse data på tværs af kilder.

Formålet med et Data Warehouse er at centralisere og konsolidere data for at gøre det lettere at analysere og hente rapporter. Dette gør det muligt for virksomheder at tage informerede beslutninger baseret på omfattende dataanalyse.

Her er nogle nøglekomponenter og karakteristika for et Data Warehouse:

 1. Integreret Data: Data fra forskellige kilder (f.eks. salg, marketing, HR) samles, renses og lagres i en konsistent format.

 2. Ikke-flygtig: Når data først er lagret i et Data Warehouse, forbliver det der. Det betyder, at de oprindelige data ikke ændres eller slettes.

 3. Tidsvariant: Data lagret i et Data Warehouse er tidsstemplet, hvilket betyder, at man kan lave historiske analyser og se ændringer over tid.

 4. Forespørgselsorienteret: Designet til at understøtte komplekse forespørgsler og analyser, snarere end dagligdags transaktioner.

Hvordan bruges Data Warehouse til dagligt i IT?

Data Warehouses spiller en central rolle i mange virksomheders IT-struktur:

 • Forretningsanalyse: Ved at samle data på ét sted kan analyseeksperter nemt hente rapporter, udføre trendanalyse og finde indsigt, der kan guide forretningsbeslutninger.

 • Data Mining: Med alle data samlet i et Data Warehouse kan organisationer bruge avancerede værktøjer til at “grave” efter skjulte mønstre eller korrelationer i data.

 • Historisk Analyse: Virksomheder kan se tilbage i tid for at forstå, hvordan visse forretningsaspekter har ændret sig og bruge disse indsigter til fremtidige forudsigelser.

 • Integration med Business Intelligence (BI) værktøjer: Data Warehouses arbejder ofte sammen med BI-værktøjer, der giver brugervenlige dashboards og rapporter baseret på de lagrede data.

Eksempler

 • Detailhandel: En stor kæde kan bruge et Data Warehouse til at analysere salgsdata på tværs af alle deres butikker, identificere de bedst sælgende produkter og planlægge lagerbeholdning derefter.

 • Finans: En bank kan bruge et Data Warehouse til at holde styr på transaktionshistorik for alle deres kunder og udnytte disse data til at forudsige fremtidige lånemuligheder eller investeringsadfærd.

 • Sundhedspleje: Et hospital kan analysere patientdata for at finde tendenser i sygdomsudbrud eller effektiviteten af bestemte behandlingsmetoder.

Forståelse af konceptet Data Warehouse og dets anvendelse inden for IT giver os indsigt i, hvordan organisationer organiserer, lagrer og udnytter deres data til at drive informerede forretningsbeslutninger.

Data Warehouse vs Data Lake

Mens både Data Warehouses og Data Lakes er centrale komponenter i moderne datainfrastruktur, tjener de forskellige formål og har forskellige egenskaber:

 1. Data Type og Struktur: Data Warehouses lagrer primært strukturerede data i en organiseret og defineret måde, ofte i tabel- eller skemaformater. Data Lakes, derimod, kan lagre både strukturerede og ustrukturerede data, såsom logs, billeder, og tekst, i deres rå format.

 2. Opbevaring: Data i et Data Warehouse er renset, transformeret og indlæst gennem ETL-processer (Extract, Transform, Load). I en Data Lake lagres data i sin rå form, og transformationen sker, når dataet hentes (kendt som ELT – Extract, Load, Transform).

 3. Fleksibilitet: Data Lakes tilbyder høj fleksibilitet i forhold til de typer data, de kan lagre, hvilket gør dem ideelle til big data og realtidsanalyse. Data Warehouses, selvom de er mere begrænsede i datatypes, er optimeret til komplekse forespørgsler og rapportering.

 4. Brugsscenarier: Mens Data Warehouses typisk er designet til forretningsanalyse og rapportering, er Data Lakes designet til at være et alsidigt opbevaringsreservoir for alle typer data, klar til avancerede analyser og maskinlæring.

For at opsummere, mens både Data Warehouses og Data Lakes er værdifulde dataopbevaringsløsninger, er de bedst egnet til forskellige behov og anvendelser. Data Warehouses fokuserer på at levere renset og struktureret data til analytiske forespørgsler, mens Data Lakes giver en bred opbevaring for enhver datatype og understøtter dybdegående dataforskning.