Disaster Recovery Plan

Disaster recovery plan er en dokumenteret plan, der beskriver, hvordan organisationen vil reagere og genoprette sig efter en katastrofe eller et uventet teknisk svigt

Hvad er Disaster Recovery Plan

En Disaster Recovery Plan (DRP) er en plan for, hvordan en organisation kan genoprette kritiske IT-systemer og -processer i tilfælde af en uventet katastrofe eller hændelse. En katastrofe kan omfatte alt fra en naturkatastrofe, brand, strømafbrydelse, hackerangreb, virus eller andre uventede begivenheder, der kan forårsage alvorlige skader på organisationens IT-infrastruktur.

Formålet med en Disaster Recovery Plan er at genoprette IT-systemer og data til en driftstilstand, hvor virksomheden kan fungere normalt efter en katastrofe eller hændelse. En DRP vil typisk indeholde en række trin og processer, der skal følges i tilfælde af en katastrofe, herunder:

  • Identifikation af kritiske systemer og data, der skal beskyttes og genoprettes.
  • En backup-plan for regelmæssig sikkerhedskopiering af data og systemer, der opbevares på et sikkert sted, der ikke er i fare for at blive påvirket af katastrofen.
  • En procedure for at informere relevante medarbejdere om katastrofen og de handlinger, der skal iværksættes.
  • En plan for at genoprette IT-systemer og data til normal drift, herunder de ressourcer, der er nødvendige for at genoprette data og systemer.
  • En plan for test af DRP for at sikre, at det fungerer korrekt og effektivt i tilfælde af en katastrofe.

En effektiv DRP kan minimere skaderne, organisationen lider som følge af en katastrofe, og sikre, at virksomheden kan komme sig hurtigt og vende tilbage til normal drift. Det er vigtigt, at en DRP regelmæssigt revideres og opdateres for at sikre, at det er relevant og effektivt.

Desuden har mange organisationer begyndt at overveje at bruge Disaster Recovery as a Service (DRaaS) som en del af deres disaster recovery-løsning. DRaaS tilbyder cloud-baserede løsninger for at sikre, at organisationens data og systemer er tilgængelige og sikre, selv i tilfælde af en katastrofe.