Disaster Recovery

Disaster Recovery er processen med at genoprette systemer og data efter en katastrofe, som kan være forårsaget af et teknisk svigt eller et sikkerhedsbrud. 

Hvad er Disaster Recovery

Disaster Recovery (DR) refererer til processen med at gendanne data, systemer og infrastruktur, der er beskadiget eller tabt på grund af en katastrofe eller en uventet hændelse. Katastrofer kan omfatte naturkatastrofer som brand, oversvømmelse, jordskælv eller orkaner, men også menneskeskabte hændelser som malwareangreb, sabotage eller strømafbrydelser.


En DR-plan er en plan for, hvordan en organisation kan håndtere en katastrofe eller en uventet hændelse, der kan føre til tab af data, systemer eller infrastruktur. En DR-plan inkluderer normalt følgende trin:


  • Identifikation af kritiske systemer og data: Identificere de systemer, applikationer og data, der er kritiske for organisationens fortsatte drift.
  • Risikovurdering: Vurdere risikoen for tab af data og systemer, og identificere de mulige scenarier for katastrofer.
  • Design af DR-planen: Designe en plan, der beskriver, hvordan organisationen vil reagere på en katastrofe, herunder procedurer for backup, gendannelse og genopretning.
  • Implementering af DR-planen: Implementere og teste DR-planen, herunder backup- og gendannelsesprocedurer, nødstrømsforsyning og redundans i systemer og infrastruktur.
  • Drift og vedligeholdelse: Overvåge og opdatere DR-planen regelmæssigt for at sikre, at den er opdateret og fungerer korrekt.

En vellykket DR-plan kan reducere den tid, det tager at gendanne data, systemer og infrastruktur og hjælpe organisationen med at minimere tab og nedetid.