Encryption

Encryption er en proces med at konvertere data til en uforståelig form ved hjælp af en matematisk algoritme for at beskytte mod uautoriseret adgang

Hvad er Encryption

Encryption (kryptering på dansk) betyder at omdanne eller konvertere data fra en læsbar form til en uforståelig form for at beskytte fortroligheden og integriteten af informationen. 

Det indebærer brugen af matematiske algoritmer eller nøgler til at konvertere klartekst (plaintext) til krypteret tekst (ciphertext) ved hjælp af en proces kaldet kryptering. Kryptering kan bruges til at beskytte data i overførsel eller under opbevaring, så kun den tilsvarende dekrypteringsnøgle kan bruges til at gendanne den oprindelige klartekst.