Hashing

Hashing er en teknik, der bruges til at omdanne data til en unik, fast længde-værdi, som bruges til at sikre dataintegritet og verificere dataautenticitet.

Hvad er Hashing

Hashing er en teknik inden for kryptografi, som konverterer en vilkårlig mængde data af vilkårlig størrelse til en fast længde. Den resulterende faste længde, også kaldet hash, er en digital signatur for den originale data, og er unik for hver specifikke kombination af data.

Hashing bruges ofte til at sikre integriteten af data, da enhver ændring af de originale data vil resultere i en anden hash-værdi. Det bruges også ofte til at opbevare adgangskoder sikkert, da selve adgangskoden ikke opbevares, men i stedet opbevares en hash-værdi af adgangskoden. Når en bruger forsøger at logge ind, hashes den angivne adgangskode og sammenlignes med den gemte hash-værdi i databasen. Hvis hash-værdierne matcher, godkendes brugeren, ellers afvises de.