Identity and access management (IAM)

Identity and access management (IAM) er processen med at administrere og kontrollere brugeradgang til IT-ressourcer og systemer.

Hvad er Identity and access management (IAM)

Identity and access management (IAM) er en ramme eller en samling af teknologier og processer, der administrerer digitale identiteter og bestemmer, hvem der har adgang til ressourcer i et IT-miljø. Dette inkluderer at give brugere de nødvendige tilladelser til at få adgang til de krævede ressourcer og at kontrollere, hvordan brugerne interagerer med disse ressourcer. IAM omfatter også styring af autentificerings- og autorisationsprocesserne og kan automatisere styringen af brugertilgange og adgangsrettigheder. Formålet med IAM er at beskytte organisatoriske data og ressourcer ved at sikre, at kun de autoriserede brugere har adgang til dem.