Information Security Policy

Information security policy er en dokumenteret politik, der beskriver organisationens overordnede tilgang til IT-sikkerhed og de foranstaltninger, der skal træffes for at beskytte data og systemer.

Hvad er Information security policy

 

En Information Security Policy (ISP) er en formel skriftlig erklæring, der beskriver, hvordan en organisation vil beskytte og håndtere dens information og data. ISP’en er en vigtig del af enhver organisations overordnede sikkerhedsstrategi, og dens mål er at fastlægge retningslinjer og procedurer, der skal følges af alle medarbejdere, tredjepartsleverandører og andre interessenter, der håndterer organisationens information.

 

ISP’en kan omfatte en række forskellige emner, afhængigt af organisationens størrelse, type og branche. Generelt vil det dog normalt dække emner som:

  •  Definition af informationssikkerhed og dens betydning for organisationen
  • Roller og ansvar for medarbejdere og andre interessenter i forhold til informationssikkerhed
  • Politikker og procedurer for adgang til og beskyttelse af organisationens data og systemer Risikostyring og risikovurdering
  • Overholdelse af relevante love og regler, såsom persondataforordningen (GDPR) og ISO 27001-standarder
  • Rapportering af sikkerhedshændelser og incidenthåndtering

 

ISP’en skal være klar og præcis for at sikre, at alle i organisationen forstår, hvordan de skal beskytte og håndtere organisationens information og data. En effektiv ISP kan hjælpe med at minimere risikoen for dataovertrædelser og andre sikkerhedshændelser, der kan have en negativ indvirkning på organisationen og dens omdømme.