Password salting

Password salting er en metode, hvor ekstra data tilføjes til et kodeord for at besværliggøre uautoriseret dekryptering.

Hvad er Password salting?

Ordet “saltning” (salting) kommer fra den kryptografiske verden, hvor begrebet refererer til tilføjelse af “krydderi” til kodeord for at forhindre, at de bliver kompromitteret. Nøjagtigt som salt forbedrer smagen i mad, forbedrer salting sikkerheden for kodeord.

 • Baggrund: Ideen om at tilføje ekstra bits for at forvirre en potentiel hacker går mange år tilbage. Ideen var at gøre de såkaldte “rainbow tables”, en metode til hurtigt at matche hashværdier med klartekstkodeord, ubrugelige.

 • Hvad er “salt”?: Salt er en tilfældigt genereret streng, som er unik for hvert kodeord. Denne streng forlænger og forvansker kodeordet, hvilket gør det mere kompliceret at bryde.

 • Funktionsdybde:

  1. Tilføjelse af salt: Ved tilmelding til en tjeneste genereres et unikt salt for brugeren.
  2. Sammensmeltning: Saltet kombineres med brugerens kodeord.
  3. Hash-procedure: Den kombinerede streng (kodeord + salt) hashes derefter.
  4. Gemning i databasen: Både hashen og saltet gemmes i databasen.

Hverdagens anvendelighed:

Når vi tænker på vores interaktioner online, er der mange sikkerhedslag i spil for at beskytte vores data. Password salting er et vigtigt skridt i denne proces.

 • Banktjenester: Vores finansielle oplysninger er vitale at beskytte. Saltning bidrager til at sikre, at uvedkommende har sværere ved at tilgå vores bankkonti.

 • Kommunikationsplatforme: Vores personlige beskeder og oplysninger på sociale medier og chat-apps er sikret, delvist takket være teknikker som saltning.

 • Forretningsværktøjer: I en verden hvor virksomhedsdata er så værdifuld, er saltning en metode, mange organisationer bruger for at beskytte deres medarbejderes og kunders oplysninger.

Kompleksiteten ved Password Salting:

 • Implementeringsudfordringer: Selvom idéen lyder enkel, kan implementering af korrekt saltning i eksisterende systemer være komplekst og kræve dygtige eksperter.

 • Ydelseshensyn: Fordi saltning komplicerer hashing-processen, kan det forlænge behandlingstider, især i systemer med mange brugere.

Sikring af vores digitale verden:

Mens verden bliver mere forbundet, øges også risikoen for digitale trusler. Sikkerhedsforanstaltninger, som password salting, er blevet mere end bare tekniske jargoner; de er grundlæggende elementer i beskyttelsen af vores online identitet. 

Ved at forstå sådanne metoder kan vi tage mere informerede valg om vores digitale sikkerhed.