Physical Security

Physical security er sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter fysiske ressourcer, f.eks. servere, enheder og bygninger, mod uautoriseret adgang eller skade.

Hvad er Physical Security

Physical security er en form for sikkerhed, der beskæftiger sig med beskyttelse af fysiske aktiver, ressourcer og personer mod skade, tab eller uautoriseret adgang. Det kan omfatte en bred vifte af foranstaltninger og teknologier, der er designet til at forhindre eller reducere mulighederne for trusler som indbrud, tyveri, hærværk, terrorangreb eller sabotage.

 

Fysiske sikkerhedsforanstaltninger kan omfatte overvågningskameraer, adgangskontrolsystemer, alarmsystemer, fysiske barrierer som låse, hegn og porte, sikkerhedsvagter og biometrisk identifikationsteknologi. Derudover kan politikker og procedurer også være en del af den fysiske sikkerhed, for eksempel retningslinjer for adgang til lokaler, opbevaring af følsomme oplysninger eller retningslinjer for reaktion i tilfælde af nødsituationer.

 

Physical security er en integreret del af enhver organisations sikkerhedsstrategi, og dens effektivitet afhænger af en grundig risikovurdering og en løbende overvågning af trusselbilledet. En god fysisk sikkerhedsplan skal også være fleksibel og tilpasningsdygtig for at håndtere skiftende trusler og risici.