Risk assessment

Risk assessment er processen med at identificere og evaluere potentielle trusler og risici for IT-sikkerheden i en organisation. 

Hvad er Risk assessment

IT Risk Assessment (IT-risikovurdering) er en proces, hvor man identificerer, analyserer og evaluerer potentielle risici og trusler, der er forbundet med brugen af IT i en organisation. Dette kan omfatte hardware, software, netværk, data og applikationer, der bruges af organisationen til at drive sine aktiviteter.

IT-risikovurdering omfatter normalt følgende trin:

  • Identifikation af IT-risici: Identificere de forskellige IT-relaterede risici, som organisationen kan møde, herunder muligheder for cyberangreb, malware og andre trusler mod IT-infrastrukturen.
  • Vurdering af IT-risici: Vurdere sandsynligheden for, at hver risiko vil ske, og konsekvensen af, hvis det sker.
  • Evaluering af IT-risici: Evaluere og prioritere IT-risici baseret på deres sandsynlighed og konsekvens.
  • Behandling af IT-risici: Implementere kontroller og procedurer for at reducere eller eliminere de identificerede risici.

IT-risikovurdering er en vigtig del af enhver organisations overordnede IT-sikkerhedsstrategi og hjælper med at beskytte organisationen mod tab af data, nedetid og andre negative konsekvenser af IT-relaterede risici.