Secure Development Lifecycle

Secure Development Lifecycle (SDL) er en struktureret tilgang til at inkorporere sikkerhed i software fra ide til udrulning.

Hvad er SDL?

Sikkerhed er blevet en central del af softwareudvikling. SDL tager fat på dette ved at inkorporere sikkerhedsprincipper på hvert trin af udviklingsprocessen.

Hovedpunkter ved Secure Development Lifecycle:

 1. Kravfase: Inden kodning starter, identificeres sikkerhedskrav. Det inkluderer rettighedshåndtering, dataintegritet og autentificering.

 2. Designfase: Sikkerhedsarkitektur designes med trusler og risici i mente. Potentielle trusler mod systemet kortlægges.

 3. Implementering: Udviklere benytter sikre programmeringsteknikker. De får træning i at forstå og undgå almindelige sikkerhedsfejl.

 4. Verifikation: Softwaren testes intensivt for sikkerhedsproblemer. Dette inkluderer både automatiserede og manuelle tests.

 5. Release: Efter softwaren er lanceret, overvåges den kontinuerligt. Hurtige reaktioner på nye sårbarheder er afgørende.

 6. Respons: Hvis sårbarheder opdages, er der en plan klar til hurtigt at adressere og udbedre problemet.

Hvordan bruges Secure Development Lifecycle?

SDL er ikke kun en teoretisk tilgang. Den anvendes dagligt i IT-branchen:

 • Planlægningsmøder: Diskussioner om sikkerhedsaspekter af nye features.

 • Uddannelsessessioner: Workshops, der fokuserer på aktuelle sikkerhedstrusler og hvordan man kan beskytte mod dem.

 • Code Reviews: Dedikerede sessioner, hvor kode gennemgås med et skarpt øje for sikkerhed.

Sikkerhedens Langsigtede Værdi

Når sikkerhed er integreret i softwareudvikling, bringer det en række langsigtede fordele:

 • Brugerbeskyttelse: Et hovedformål med SDL er at beskytte slutbrugeren. Når software er mere sikker, reduceres risikoen for datakompromis eller systemnedbrud.

 • Tillid: Softwarefirmaer, der følger SDL, kan styrke deres brand og tillid hos kunder ved konsekvent at levere sikre produkter.

At følge SDL-principperne kan virke tidskrævende, men den tid og indsats, der investeres i begyndelsen, kan spare virksomheder for meget i skader og reparationer senere.