Threat

Threat er en potentiel eller aktuel fare eller trussel mod IT-sikkerhed, f.eks. malware, phishing eller social engineering

Hvad er Threat

Indenfor IT-sikkerhed refererer trussel (threat) til enhver handling eller begivenhed som kan udgøre en fare eller risiko for et computersystem, netværk eller data. Trusler kan komme fra mange forskellige kilder, og kan være interne eller eksterne.


Eksempler på trusler inkluderer:

  • Virus og malware: Skadelig software som kan inficere et computersystem eller et netværk.
  • Hacking og phishing: Angreb som har som mål at stjæle brugeroplysninger eller at få adgang til et computersystem eller netværk.
  • Fysisk adgang: Trusler som fysisk adgang til enheder eller systemer, og kan omfatte tyveri, ødelæggelse eller manipulation af hardware.
  • Naturkatastrofer: Naturkatastrofer som brand, oversvømmelse, eller jordskælv kan beskadige computere eller netværk.
  • Menneskelige fejl: Fejl som skyldes menneskelige fejl kan også være en trussel, f.eks. ved at en medarbejder ved et uheld sletter data eller ved at give uautoriseret adgang til følsomme data.

Det er vigtigt at identificere og evaluere trusler for at kunne udvikle passende sikkerhedsforanstaltninger og strategier til at beskytte systemer og data. Dette omfatter implementering af sikkerhedsforanstaltninger såsom antivirusprogrammer, firewall, og adgangskontrol, og uddannelse af brugere i god IT-sikkerhedspraksis for at reducere risikoen for sikkerhedsbrud.