Lokationsdata

Lokationsdata angiver den geografiske position af en enhed, som f.eks. en mobiltelefon, og indsamles ofte af apps og online services til formål som personalisering og markedsføringsanalyse.

Hvad er Lokationsdata

Lokationsdata kan være både generel og specifik. Mens nogle data kun kan indikere et lands, en bys eller et postnummers placering, kan andre data give en nøjagtig placering ned til en bestemt gade eller endda et specifikt sted på den gade. Den teknologi, der ligger bag indsamlingen af disse data, spænder fra satellitbaserede GPS-systemer til Wi-Fi-positionering og mobilnetværk.

Lokationsdata anvendes i vid udstrækning:

 1. Navigation: GPS-tjenester som Google Maps og Waze bruger lokationsdata til at hjælpe brugere med at finde vej.

 2. Markedsføring: Virksomheder bruger lokationsbaserede tjenester til at sende målrettede annoncer baseret på en persons nuværende placering eller besøgshistorik.

 3. Analyse: Byplanlæggere og forskere kan bruge lokationsdata til at forstå menneskelige bevægelsesmønstre, trafikforhold eller befolkningstætheder.

 4. Personalisering: Apps kan tilbyde skræddersyede oplevelser baseret på din placering, såsom lokale nyheder, vejrprognoser eller restaurantanbefalinger.

Selvom lokationsdata kan være yderst nyttige, bringer de også privatlivsbekymringer med sig. Der er voksende opmærksomhed på, hvordan og hvorfor disse data indsamles, hvem der har adgang til dem, og hvordan de opbevares.

Eksempler

 • Sociale Medier: Når du “tjekker ind” på et sted på Facebook eller Instagram, deler du frivilligt din placering med dine venner og følgere.

 • Sundhedsapps: Nogle fitnessapps sporer dine løbe- eller cykelruter for at give dig statistik over din præstation.

 • E-handel: Nogle websteder tilpasser deres indhold baseret på din placering, så du ser lokale tilbud eller produkter, der er tilgængelige i din region.

Sikkerhed og privatliv ved Lokationsdata

Men med disse fordele kommer også et spørgsmål om privatliv og sikkerhed. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilke apps og tjenester der har adgang til dine lokationsdata, og at justere dine indstillinger efter eget ønske. 

IOS og Android: Regulering og gennemsigtighed ved lokationsdata

iOS (Apple): Apple har historisk set lagt stor vægt på brugerens privatliv. I nyere versioner af iOS har Apple introduceret flere funktioner, der giver brugerne større kontrol og gennemsigtighed over deres lokationsdata:

 • Præcis eller Omtrentlig Lokation: Når en app anmoder om lokationsadgang, kan brugerne nu vælge at dele deres præcise lokation eller blot en omtrentlig lokation.

 • Lokationshistorik: iOS giver brugerne mulighed for regelmæssigt at gennemgå, hvilke apps der har adgang til deres lokationsdata, samt hvordan de har brugt disse data.

 • Adgangskontrol: For hver app kan brugerne bestemme, om den skal have adgang til lokation hele tiden, kun når appen er i brug, eller slet ikke.

Android (Google): Android, Googles mobile operativsystem, har også implementeret en række tiltag for at øge gennemsigtighed og kontrol:

 • Tidsbegrænset Deling: Brugere kan give apps midlertidig adgang til deres lokationsdata.

 • Lokationshistorik: Ligesom iOS giver Android brugerne mulighed for at se og gennemgå, hvilke apps der har adgang til deres lokationsdata.

 • Adgangsniveauer: Brugere kan bestemme, om en app skal have adgang til lokation hele tiden, kun når appen er i brug, eller slet ikke.

Uanset platformen er det vigtigt for brugere at være opmærksomme på, hvilke apps der har adgang til deres lokationsdata, og regelmæssigt gennemgå og justere disse indstillinger for at beskytte deres privatliv.