Data Loss Prevention (DLP)

Data Loss Prevention (DLP) er teknologi, der hjælper organisationer med at forhindre uautoriseret lækage eller tab af følsomme data.

Hvad er Data Loss Prevention?

Data Loss Prevention er en kompleks, men kritisk del af IT-sikkerhed, der beskytter data fra at blive kompromitteret, uanset om det er ved en fejl, med vilje, eller på grund af ondsindede trusler.

 • Hvad Beskytter DLP Mod?:

  1. Interne Trusler: Medarbejdere kan utilsigtet sende fortrolige data udenfor organisationen.
  2. Eksterne Angreb: Hackere kan forsøge at stjæle følsomme oplysninger.
  3. Data på Afveje: Ubeskyttede databaser eller fejlagtige konfigurationer kan udsætte data utilsigtet.

 • Komponenter af DLP:

  1. Dataidentifikation: DLP-systemer kan opdage, hvor følsomme data er placeret.
  2. Dataovervågning: Konstant overvågning af datastrømme for at identificere mulige lækager.
  3. Databeskyttelse: Implementerer begrænsninger på, hvem og hvordan data kan tilgås og deles.

Hvad er Data Loss Prevention?

DLP i Dagligdagen:

Selvom DLP kan lyde teknisk og komplekst, påvirker det dagligdagens aktiviteter i mange virksomheder:

 • E-mails: DLP kan forhindre udsendelse af mails med følsomt indhold til uautoriserede modtagere.
 • Dataopbevaring: Hjælper med at sikre, at følsomme filer ikke opbevares uhensigtsmæssigt.
 • Cloud-tjenester: Sørger for, at data, der uploades til skyen, overholder virksomhedens sikkerhedspolitik.

Implementering og Udfordringer

At introducere DLP er ikke uden udfordringer:

 • Kompleksitet: På grund af den mangfoldige natur af data kan det være svært at bestemme, hvad der skal beskyttes.
 • Medarbejdermodstand: Overdreven sikkerhed kan føre til frustration blandt medarbejdere.
 • Teknisk Integration: DLP-løsninger skal integreres med eksisterende systemer og processer.

Nødvendigheden af at beskytte data:

I en tid hvor data er en af de mest værdifulde aktiver for mange organisationer, er beskyttelsen af denne data afgørende. 

Data Loss Prevention er ikke kun en teknologisk løsning, men også en strategisk tilgang til at bevare organisationens integritet, omdømme og succes.