GDPR Guide for mindre virksomheder

GDPR EU lovgivningen

GDPR Guiden for mindre virksomheder – Bliv Compliant i dag!

I en verden, hvor data er blevet en uvurderlig ressource, er det vigtigt for virksomheder af alle størrelser at forstå og overholde de love og regler, der styrer dens brug.
En af de mest betydningsfulde af disse love er General Data Protection Regulation (GDPR), som har revolutioneret måden, vi tænker på data og privatliv. Selvom mange måske forbinder GDPR med store multinationale virksomheder, er det lige så relevant og vigtigt for mindre virksomheder.

I dette blogindlæg vil vi dykke ned i, hvorfor GDPR er så vigtig for mindre virksomheder, hvordan det påvirker måden, de opererer på, og hvordan de kan sikre, at de er i fuld overensstemmelse med loven.

Indholdsfortegnelse

Hvad er GDPR, og hvornår trådte det i kraft i Danmark?

GDPR er en EU-lovgivning, der trådte i kraft den 25. maj 2018. Den beskytter europæiske borgeres data og privatliv.

Hvad står GDPR for?

GDPR står for General Data Protection Regulation, hvilket på dansk oversættes til “Generel forordning om databeskyttelse” eller ”persondataforordningen”.

Bliv GDPR compliant

Hvorfor er GDPR vigtigt for mindre virksomheder?- 4 gode grunde

1. Alle er omfattet: GDPR gælder for alle virksomheder, der behandler personoplysninger om EU-borgere, uanset virksomhedens størrelse. Det betyder, at små virksomheder også kan blive pålagt bøder for ikke-overholdelse.

2. Tillid og omdømme: At være i overensstemmelse med GDPR kan hjælpe små virksomheder med at opbygge tillid hos deres kunder. Det viser, at virksomheden tager databeskyttelse alvorligt og respekterer kundernes rettigheder.

3. Forretningsmuligheder: Nogle større virksomheder og organisationer kræver, at deres leverandører er i overensstemmelse med GDPR. At være GDPR-compliant kan derfor åbne døre til nye forretningsmuligheder.

4. Beskyttelse mod databrud: Ved at følge GDPR’s principper kan små virksomheder reducere risikoen for databrud, som kan være katastrofale både økonomisk og i forhold til omdømme.

Calling for help IT Confidence A/S

Eksempler på GDPR for mindre virksomheder

 • Kunderegistre: Hvis en lille butik holder en database med kundernes navne, adresser og købshistorik, skal den sikre, at disse data opbevares sikkert, og at kunderne har givet informeret samtykke til denne opbevaring.
 • Nyhedsbreve og Marketing: Hvis en hjemmeside sender nyhedsbreve via e-mail til sine kunder, skal den sikre, at kunderne aktivt har tilmeldt sig disse nyhedsbreve, og at de nemt kan afmelde sig.
 • Ansattes Data: Hvis et firma opbevarer personlige data om sine medarbejdere, som navne, adresser og lønoplysninger, skal det sikre, at disse data er beskyttet, og at de kun anvendes i det omfang, det er nødvendigt for virksomhedens drift.
 • Sporing af data og Cookies: Hvis en lille webshop bruger cookies og andre værktøjer til at spore brugernes adfærd på deres websted, skal de sikre, at brugerne er informeret om dette og har givet deres samtykke.
GDPR opbevaring til små virksomheder

Hvad siger Datatilsynet om GDPR for mindre virksomheder?

Det danske datatilsyn er for nyligt udkommet med en række vejledninger til mindre virksomheder ift. behandling af GDPR og personfølsomme oplysninger. Du kan læse mere om hver enkelt regel, og blive klogere på hvad datatilsynet selv har af anbefalinger lige her:

Datatilsynets 7 vigtige trin til GDPR-compliance:

• Trin 1: Skab overblik
• Trin 2: Spørg dig selv “hvorfor?”
• Trin 3: Husk at slette
• Trin 4: Oplys om, at du behandler personoplysninger
• Trin 5: Sørg for at have gode procedurer
• Trin 6: Husk sikkerheden
• Trin 7: Du er også ansvarlig, når du deler

Hvad er konsekvenserne af ikke at overholde GDPR?

Ikke-overholdelse af GDPR kan resultere i bøder på op til 20 millioner euro eller 4% af virksomhedens globale omsætning, alt efter hvilken der er størst.

Hvilke virksomheder er omfattet af GDPR i Danmark?

Alle virksomheder og organisationer, der håndterer personoplysninger om EU-borgere, uanset hvor de er baseret, er omfattet af GDPR.

Hvad er personoplysninger i henhold til GDPR?

Personoplysninger er enhver information, der kan bruges til at identificere en person direkte eller indirekte. Det inkluderer navne, adresser, telefonnumre, IP-adresser og mere.

Typer af personoplysninger, der indgår i GDPR forordningen:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Lokationsdata
 • Online identifikatorer, som f.eks. cookies
 • Fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitetsoplysninger
 • Sundhedsdata
 • Biometriske data (f.eks. fingeraftryk, ansigtsgenkendelse)
 • Racedata eller etnisk oprindelse
 • Politiske holdninger
 • Religiøse eller filosofiske overbevisninger
 • Fagforeningsmedlemskab
 • Seksuel orientering

Informationer, der generelt ikke anses for personoplysninger under GDPR:

 • Oplysninger, der er fuldstændig anonymiserede, så de ikke længere kan forbindes med en bestemt person.
 • Oplysninger om virksomheder, der ikke kan forbindes med en bestemt person.
 • Data, der ikke kan bruges til at identificere enkeltpersoner.

Det skal dog bemærkes at GDPR kan have en bred fortolkning af, hvad der betragtes som personoplysninger. Selv anonyme eller aggregerede data kan i nogle tilfælde anses for at være personoplysninger, hvis de kan kombineres med andre oplysninger for at identificere en person.