Incident response

Incident response er processen med at håndtere og reagere på en sikkerhedshændelse, f.eks. et angreb eller en brud på data.

Hvad er Incident response

Incident response (IR) i IT refererer til en proces, hvor en organisation reagerer på en uønsket eller uventet begivenhed, der påvirker IT-infrastrukturen og data. Dette kan omfatte alt fra et hackerangreb eller et sikkerhedsbrud til en naturkatastrofe eller en teknisk fejl. Formålet med incident response er at minimere skaderne, genoprette normal drift så hurtigt som muligt og forhindre lignende hændelser i fremtiden.

Incident response-planer beskriver de trin og processer, der skal følges i tilfælde af en hændelse. Det kan omfatte en række foranstaltninger, der skal træffes, såsom isolering af angrebet system eller enhed, gendannelse af data fra backup, overvågning af systemet for yderligere angreb og evaluering af, hvordan hændelsen kan undgås i fremtiden.


En typisk incident response-proces består af følgende faser:

  • Identifikation: Her identificeres og verificeres hændelsen, og det besluttes, om der skal iværksættes en IR-plan.
  • Indsamling af information: Data og oplysninger om hændelsen indsamles og analyseres for at få en bedre forståelse af situationen.
  • Analyse: Oplysninger fra den foregående fase analyseres for at fastslå omfanget af hændelsen og dens årsag.
  • Reaktion: Der træffes foranstaltninger for at begrænse skaderne og genoprette normal drift.

  • Gendannelse: Systemer og data gendannes til normal drift.
  • Evaluering: Hændelsen og reaktionen på den vurderes for at identificere eventuelle mangler i IR-planen og foretage eventuelle nødvendige ændringer.

Incident response-planer er en vigtig del af en organisations IT-sikkerhedsprogram, og det er vigtigt, at de opdateres og testes regelmæssigt for at sikre, at de er effektive i tilfælde af en hændelse.