UTM

UTM står for “Urchin Tracking Module,” og det er et sæt parametre, som du kan tilføje til en URL for at spore besøgsdata i analyseværktøjer som Google Analytics.

Hvad betyder UTM?

UTM-parametre er små tekststykker, som du tilføjer til slutningen af en URL. Når en bruger klikker på denne URL, registrerer analyseværktøjerne data baseret på disse parametre. Dette er utroligt nyttigt for marketingfolk, webanalytikere eller alle, der ønsker at forstå, hvordan folk interagerer med deres online indhold.

En URL’s first aid UTM-parametre kan se sådan ud: 

https://www.example.com/page?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=spring_sale

Her er hvad hver UTM-parameter repræsenterer:

  • utm_source: Angiver, hvor trafikken kommer fra. I eksemplet ovenfor kommer trafikken fra Facebook.
  • utm_medium: Angiver, hvilken type medie der bruges. Her er det “social” for sociale medier.
  • utm_campaign: Angiver navnet på den specifikke kampagne, i dette tilfælde “spring_sale”.

Når en bruger klikker på denne URL, registrerer Google Analytics (eller hvilket som helst andet analyseværktøj, du bruger) disse parametre. Du kan derefter se i dine rapporter, hvor mange brugere der kom fra Facebook, hvor mange kom via sociale medier generelt, og hvor mange interagerede med din “spring_sale” kampagne.

Eksempler

  • Markedsføring via E-mail: En URL i et nyhedsbrev kan inkludere UTM-koder for at spore, hvor mange klik der kommer direkte fra e-mailen. For eksempel: https://www.shop.com/product?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fall_collection

  • Sociale Medier: Hvis du poster et link til din blog på Twitter, kan du bruge UTM-parametre for at måle, hvor effektivt dit tweet driver trafik til din blog. For eksempel: https://www.myblog.com/article?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=blog_post

Ved at bruge UTM-parametre i dine URLs kan du samle præcise data, der hjælper dig med bedre at forstå, hvilke af dine online marketingaktiviteter der er mest effektive. Det gør det også lettere at optimere fremtidige indsatsområder og allokere ressourcer mere intelligent.

Sådan Opretter Du en UTM

Oprettelsen af en URL med UTM-parametre er en relativt simpel proces og kræver ikke nogen teknisk erfaring. 

Du kan manuelt tilføje UTM-parametre til din URL ved at følge en bestemt syntaks eller bruge online værktøjer, der genererer URL’en for dig.

Manuelt:

For at oprette en URL med UTM-parametre manuelt, kan du følge denne grundlæggende struktur:

https://www.dinwebsite.com/side?utm_source=kilde&utm_medium=medium&utm_campaign=kampagnenavn

  1. Basal URL: Start med den grundlæggende URL til den side, du ønsker at spore. F.eks., https://www.dinwebsite.com/side

  2. Tilføj Parametre: Efter URL’en skal du tilføje et spørgsmålstegn (?) fulgt af UTM-parametrene, adskilt med “&”. F.eks.,
    ?utm_source=kilde&utm_medium=medium

  3. Angiv Værdier: Erstat kilde, medium, og kampagnenavn med relevante oplysninger for din specifikke kampagne.

Online Værktøjer

Der findes også online værktøjer som Google’s Campaign URL Builder, der gør det let at oprette UTM-kodede URLs. Du indtaster blot den grundlæggende URL og de UTM-parametre, du vil bruge, og værktøjet genererer den færdige URL for dig.

Uanset om du vælger at gøre det manuelt eller bruge et værktøj, er det vigtigt at holde styr på, hvilke parametre du bruger for hver kampagne, så din dataindsamling forbliver konsistent og let at analysere.