WAN

WAN (Wide Area Network) er et stort netværk, der forbinder forskellige lokalnetværk over større geografiske afstande, såsom mellem byer eller lande.

Hvad er WAN?

WAN står for Wide Area Network, hvilket på dansk kan oversættes til “vidt område-netværk”. Det refererer til et netværk, der forbinder computere og enheder over store geografiske områder, såsom mellem byer, lande eller endda kontinenter.

Et WAN er designet til at oprette forbindelse mellem forskellige lokalnetværk (LAN), der er spredt ud over et stort område. Det bruger typisk offentlige kommunikationsinfrastrukturer som telefonlinjer, fiberkabler, satellitforbindelser eller trådløse forbindelser til at formidle datatransmissioner mellem forskellige steder.

WAN bruges i virksomheder, virksomheder og internationale netværk for at muliggøre effektiv kommunikation og datadeling mellem forskellige afdelinger, filialer eller partnere. Det tillader også fjernadgang til ressourcer og tjenester, så brugere på forskellige steder kan arbejde sammen og få adgang til centrale systemer.

Internettet fungerer også som et eksempel på et globalt WAN, der forbinder millioner af enheder over hele verden. Det tillader kommunikation og datatransmission mellem brugere og tjenester på tværs af forskellige geografiske placeringer.

WAN-netværk bruger ofte forskellige protokoller og teknologier til at sikre pålidelig og sikker dataoverførsel, herunder TCP/IP-protokolstakken, VPN (Virtual Private Network) og krypteringsmetoder.

Sammenlignet med et LAN, der normalt er begrænset til et enkelt fysisk sted som et hjem eller en kontorbygning, strækker et WAN sig over større afstande og indebærer ofte brug af offentlige netværksinfrastrukturer. WAN muliggør global kommunikation og forbinder mennesker, enheder og ressourcer på tværs af store geografiske områder.